Bilgi ve Kayıt İçin
Flipped Classroom
Öğrencilerin dijital bir ön hazırlıkla okula geldiği, proje ve ödevlerini ise okulda eğitmenlerle etkileşim halinde gerçekleştirdiği yeni öğrenim modeli Flipped Classroom, kazanımlarımızı derinlemesine pekiştirmemizi sağlıyor.
Yabancı Dil
Dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) üst düzey yetkinlikte kazandırarak öğrencilerin kendilerini yabancı bir dilde doğru ifade edebilmelerini, küresel bilgi akışını takip ederek ve çağdaş dünyaya uyum sağlayabilmelerini amaçlıyoruz.
STEM
Yirmi birinci yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirme amacıyla; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerini entegre etme düşüncesiyle hazırlanan STEM programı sayesinde konu ve problemleri tanımlayarak çözüm üretme becerileri kazanıyoruz.
Finalmaker
Algoritmik düşünme ve temel kodlama becerileri kazandırmak amacıyla sınıf düzeyinde haftalık etkinlikler, STEM yaklaşımından ilham alarak FinalMaker ile öğrencilerle buluşuyor.
Finansal Okuryazarlık
“Parasını yönetebilen öğrenciler geleceğini de yönetebilir” anlayışı ile tasarruf, birikim, yatırım, bütçe, gelir-gider, para, kredi vb. gibi kavramlar temelinde finansal beceriler edinirken, FinTech ekseninde geleceğe yönelik muhtemel dijital dönüşümü de ele alacağız.
Girişimcilik
Hem ekonomik, hem de sosyal anlamda fırsatları görme ve değerlendirme kazanımlarını hedefleyen Girişimcilik modülü, bireysel ya da toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek yenilikçi fikirlere zemin hazırlıyor.
Danışmanlarımızdan
Zihinsel gelişimin yanı sıra kişisel gelişimi öncelikli hedef aldığımız Danışmanlarımız modülünde, danışman videoları aracılığıyla öğrencilerimizin eğitim başarılarına katkı sağlayacak temel yaşam becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz.
117
49